Akty prawne

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie powołująca Miejskie Centrum Sportu.

PDF do pobrania PDF do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

PDF do pobrania PDF do pobrania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

PDF do pobrania PDF do pobrania

Statut Miejskiego Centrum Sportu

PDF do pobrania PDF do pobrania

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydent Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

PDF do pobrania PDF do pobrania

Wniosek do dyrektora MCS w sprawie upustu za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

PDF do pobrania PDF do pobrania

Regulaminy