grafika przedstawia napis "Witamy wiosnę na sportowo" oraz radosne dzieci skaczące na zielonej trawie

Bełchatowscy uczniowie przywitają wiosnę na sportowo w Hali Energia

Liczna grupa uczniów klas I-III z bełchatowskich szkół podstawowych weźmie udział w wydarzeniu pn. „Witamy wiosnę na sportowo”, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 21 marca 2022 roku w Hali Energia przy ulicy Dąbrowskiego 11a w Bełchatowie. Przewidujemy, że tego dnia do sportowo-edukacyjnych gier i zabaw przystąpi blisko 600 uczniów.

Celem organizacyjnym imprezy pn. „Witamy wiosnę na sportowo” jest zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja ich na każdej płaszczyźnie aktywności szkolnej poprzez wspólną zabawę, propagowanie różnych form aktywności ruchowej, tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci, zachęcenie ich do czynnego udziału w grach i zabawach ruchowych, a także przygotowanie uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Bełchatowa do pełnienia roli kibica oraz zawodnika.

Bełchatowskie placówki szkolne wyraziły licznie wyraziły chęć udziału swoich podopiecznych w poniedziałkowym wydarzeniu. Będzie to forma wspólnego powitania wiosny w połączeniu rekreacji, sportu i edukacji.

– Niegdyś tego dnia popularny wśród uczniów był „Dzień Wagarowicza”, który obchodzono bardzo chętnie na różne sposoby. Od pewnego czasu miejskie szkoły organizują aktywne wydarzenia takie jak: wycieczki, wyjścia do kin, czy przedstawienia artystyczne. Ponadto z chęcią angażują się w udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych na terenie miasta Bełchatowa. W tym roku postanowiliśmy zaproponować połączenia sportu i edukacji, a patrząc na odzew ze strony bełchatowskich szkół podstawowych cieszymy się z dużego zainteresowania nauczycieli i uczniów tym wydarzeniem

~ Paweł Woźniak – Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

Pierwszy blok zaplanowano w godz. 9:00 – 10:00 dla uczniów klas I. Następnie po kwadransie technicznej przerwy do zabawy przystąpią uczniowie klas II, a o godz. 11:30 rozpocznie się trzeci blok z udziałem najstarszych ze wszystkich uczniów III klas.

W turnieju gier i zabaw mogą brać udział wszyscy uczniowie z poszczególnych klas, z wyjątkiem tych, które są zwolnione z zajęć wychowania fizycznego. Uczestników obowiązuje zmienny strój i buty sportowe. Każde dziecko powinno wziąć udział w co najmniej jednej zabawie. O liczbie uczniów przydzielonej do danej zabawy decydują organizatorzy, a nauczyciele będą mieli za zadanie przydzielić uczniów do danych grup bez panującego podziału na dziewczęta i chłopców.

Wszystkie cztery konkurencje będą połączeniem zadania sportowego i edukacyjnego w tematyce wiosennej. Za poprawne i dokładne wykonanie zadań klasy otrzymywać będą punkty w postaci kwiatków, którymi dzieci udekorują wspólną szkolną „Panią Wiosnę”. Każdy bełchatowski uczeń będzie mógł również posilić się jabłkiem. W tych zmaganiach nie będzie prowadzona klasyfikacja klasowa, czy szkolna, ponieważ nadrzędne zasady turnieju to wspólna zabawa, aktywność, radość i kulturalne kibicowanie.

Szkoły będą miały w Hali Energia przydzieloną szatnię do przebrania w strój i obuwie sportowe, ale za rzeczy pozostawione w szatniach organizatory nie odpowiadają. Za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie imprezy sportowej pn. „Witamy wiosnę na sportowo” są odpowiedzialni opiekunowie poszczególnych grup/klas/szkół.

Organizatorami tego wydarzenia są: Miasto Bełchatów, Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, a także Akademia Młodego Lekkoatlety.

Na grafice widoczny jest plakat przedstawiający szczegóły dotyczące imprezy sportowej pn. "Witamy wiosnę na sportowo". Znajduje się na niej harmonogram imprezy oraz loga sponsorów

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *