Intensywne prace na boiskach

Kończący się sezon piłkarski umożliwił Miejskiemu Centrum Sportu rozpoczęcie istotnych prac pielęgnacyjnych na boiskach treningowych. Ich powodzenie sprawi, że od nowego sezonu użytkownicy będą grać i trenować na lepszej jakości murawie.

Obecnie na boiskach nr 2 i 3 trwa piaskowanie i dosiew, co poprzedziła wertykulacja i aeracja. Te prace udało się wykonać m.in. dzięki naprawie i konserwacji specjalistycznego sprzętu własnymi siłami, a ściśle rzecz biorąc, dzięki wiedzy, umiejętności i zaangażowaniu pracowników jednostki.

Ponadto zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej wytyczone zostaną nowe boiska wraz z przesunięciem towarzyszącej infrastruktury. Ułatwi to instalację nowych piłkochwytów. Do tego na każdym z trawiastych boisk zamontowane zostaną nowe bramki, z czego na „dwójce” i „trójce” będą to pełnowymiarowe bramki tulejowane, natomiast boisko nr 4 otrzyma dwie bramki mobilne, o wymiarach 5×2 m. Decyzje o modernizacji infrastruktury zapadły również wg sugestii i zaleceń trenerów grup młodzieżowych GKS „Bełchatów” S.A.

Trwający drugi etap inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej GKS Bełchatów” objął także wymianę ogrodzenia boiska nr 3, od strony północnej i południowej. Co więcej, od ponad miesiąca prowadzone są intensywne prace w pomieszczeniach zaplecza sportowego, które powinny zakończyć się w połowie lipca. Polegają one na modernizacji węzła cieplnego, wymianie grzejników oraz instalacji wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego. Wykonanie robót będzie kosztowało ponad 860 tys. zł.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *