Klasyfikacja "Grand Prix Bełchatowa w tenisie ziemnym" 2018

Klasyfikacja GRAND PRIX Bełchatowa 2018 – Kat. OPEN liczba rozegranych turniejów Pkt GP
Lp. Imię i Nazwisko I II III IV
1 Piotr Radziejewski 90 120 2 210
2 Mariusz Strojkowski 50 75 75 3 200
3 Grzegorz Puźniak 75 120 2 195
4 Kamil Matacz 50 75 50 3 175
5 Jacek Chodzicki 50 50 50 3 150
6 Robert Jaszczuk 30 50 50 3 130
7 Robert Miler 75 50 2 125
8 Paweł Lewandowski 120 1 120
9 Franek Stępień 90 1 90
10 Grzegorz Toboła 90 1 90
11 Adrian Gwadera 30 30 30 3 90
12 Tadeusz Stępień 30 50 2 80
13 Piotr Puźniak 30 30 2 60
14 Maciej Dudek 30 30 2 60
15 Adam Szewczyk 30 30 2 60
16 Robert Strupiński 75 1 75
17 Piotr Dudek 50 1 50
18 Roman Czeczotka 50 1 50
19 Kacper Komicz 30 1 30
20 Maciek Kurpesa 30 1 30
21 Zbigniew Adasiak 30 1 30
22 Krzysztof Krasowski 30 1 30
Klasyfikacja GRAND PRIX Bełchatowa 2018 – Kat. 50+ liczba rozegranych turniejów Pkt GP
Lp. Imię i Nazwisko I II III IV
1 Zbigniew Maruszak 120 120 90 3 330
2 Zbigniew Jasiński 90 90 120 3 300
3 Krzysztof Drzewosz 50 75 75 3 200
4 Zbigniew Krysiak 30 75 75 3 180
5 Adam Marek 50 50 50 3 150
6 Marian Gloc 50 50 2 100
7 Darek Brzozowski 30 50 2 80
8 Zbigniew Szol 30 50 2 80
9 Edwin Misztal 75 1 75
10 Krzysztof Sobieszczyk 75 1 75
11 Marek Friedenberger 30 30 2 60
12 Zdzisław Kudła 50 1 50
13 Jan Stępień 50 1 50
14 Marek Grzybek 30 1 30
15 Krzysztof Ludkiewicz 30 1 30
16 Dariusz Zatorski 30 1 30
17 Wojciech Makowski 30 1 30
Klasyfikacja GRAND PRIX Bełchatowa 2018 – Kat. DEBEL liczba rozegranych turniejów Pkt GP
Lp. Imię i Nazwisko I II III IV
1 Piotr Radziejewski 75 120 120 3 315
2 Krzysztof Drzewosz 75 120 120 3 315
3 Zbigniew Jasiński 120 75 90 3 285
4 Robert Jaszczuk 75 50 75 3 200
5 Kamil Matacz 30 90 50 3 170
6 Zbigniew Maruszak 75 90 2 165
7 Zbigniew Krysiak 30 50 75 3 155
8 Grzegorz Toboła 75 75 2 150
9 Adam Szewczyk 90 50 2 140
10 Marek Jarosz 90 50 2 140
11 Adam Marek 50 75 2 125
12 Franek Stępień 120 1 120
13 Grzegorz Puźniak 30 90 2 120
14 Tadeusz Stępień 30 75 2 105
15 Marian Gloc 30 75 2 105
16 Robert Miler 50 50 2 100
17 Mariusz Strojkowski 50 50 2 100
18 Darek Brzozowski 30 30 2 60
19 Marek Friedenberger 30 30 2 60
20 Jacek Chodzicki 50 1 50
21 Robert Strupiński 50 1 50
22 Dariusz Zatorski 50 1 50
23 Roman Czeczotka 50 1 50
24 Tomasz Kuś 50 1 50
25 Zdzisław Kudła 50 1 50
26 Adrian Gwadera 50 1 50
27 Jaśkiewicz 50 1 50
28 Krzysztof Krasowski 50 1 50
29 Jacek Chodzicki 50 1 50
30 Piotr Puźniak 30 1 30
31 Kacper Komicz 30 1 30
32 Zbigniew Szol 30 1 30
33 Edwin Misztal 30 1 30
34 Paweł Lewandowski 30 1 30
35 Wojciech Makowski 30 1 30
36 Maciek Kurpesa 30 1 30