Otwarcie obiektów MCS

Obiekty MCS nie funkcjonują już od półtora miesiąca ze względu na panującą w naszym kraju pandemię COVID-19 i wydanymi w związku z nią rozporządzeniami. 4 maja rozpoczyna się jednak powolny powrót do normalności. Dzięki nowym wytycznym zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 roku można uruchamiać niektóre obiekty sportowe, na specjalnych warunkach. Miejskie Centrum Sportu otworzy Stadion Miejski oraz Miejskie Korty Tenisowe.

Stadion Miejski wraz z boiskami treningowymi

Stadion wraz z boiskami treningowymi będzie dostępny od 4 maja

Warunki korzystania z boisk treningowych:

[AKTUALIZACJA 11.05.2020]

 • weryfikacja liczby osób korzystających z boiska przez zarządcę
 • na terenie boiska może przebywać jednocześnie 25 osób korzystających z boiska (wyłączając obsługę boiska)
 • brak możliwości skorzystania z węzła sanitarnego (poza WC)
 • zarządca zapewnia korzystającym środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego
 • zarządca obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i po każdej grupie korzystających
 • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane każdorazowo do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt

Przypominamy także o pozostałych zasadach bezpieczeństwa, które należy zachować w obecnej sytuacji:

 • zachowanie dystansu społecznego przed obiektami (2 metry odległości od drugiej osoby)
 • obowiązek zasłaniania nosa i ust

Miejskie Korty Tenisowe

Pracownicy Miejskich Kortów Tenisowych są w trakcie przygotowań obiektu do sezonu. Trwają tam roboty związane z renowacją nawierzchni, standardowe prace porządkowe, oraz prace pozwalające przygotować obiekt do nowych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych . Korty będą czynne od soboty 9 maja.

Warunki korzystania z kortów tenisowych:

 • weryfikacja liczby osób korzystających z boiska przez zarządcę
 • na jednym korcie tenisowym może przebywać jednocześnie 4 zawodników oraz 1 trener korzystający z tego kortu, z wyłączeniem obsługi
 • brak możliwości skorzystania z węzła sanitarnego (poza WC)
 • zarządca zapewnia korzystającym środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego
 • zarządca obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i po każdej grupie korzystających
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane każdorazowo do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
 • kasa obsługi kortów zostaje przeniesiona do budynku Lodowiska Miejskiego

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *