Regulamin Miejskich Kortów Tenisowych

1. Właścicielem Miejskich Kortów Tenisowych (,,korty”) jest Miasto Bełchatów, administratorem – Miejskie
Centrum Sportu w Bełchatowie (,,MCS”).
2. Miejskie Korty Tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 9:00-21:00. W przypadku pogody uniemożliwiającej
korzystanie z kortów (deszcz, zbyt mokra nawierzchnia) korty są nieczynne.
3. Wstęp na korty jest możliwy tylko po wykupieniu biletu oraz w stroju i obuwiu sportowym do tenisa
ziemnego (podeszwa buta przystosowana do kortu tenisowego).
4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów określa obowiązujący cennik.
5. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o określone przez organizatorów
z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.
6. Możliwa jest rezerwacja kortu online, telefonicznie lub w kasie Miejskich Kortów Tenisowych z maksymalnie
tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji stałych można dokonać w kasie Miejskich Kortów Tenisowych.
Kort przydziela pracownik kortowy (nr zarezerwowanego kortu może ulec zmianie).
7. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem. Odwołanie
rezerwacji po tym terminie zobowiązuje do poniesienia opłaty za zarezerwowane godziny gry. Od obowiązku
zapłaty zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę lub przynajmniej jeden wolny kort w
tym samym czasie co kort zarezerwowany.
8. Korzystający z kortu zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać w grze osobom
na kortach sąsiednich.
9. Korzystający z kortu zobowiązany jest do zakończenia gry i uporządkowania nawierzchni siatką na
5 min przed upływem rezerwacji.
10. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren kortu.
11. Rowerzyści zobowiązani są do pozostawienie swoich rowerów w miejscu do tego wyznaczonym.
12. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie kortów.
13. Palenie wyrobów tytoniowych możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
14. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kortów bez
opieki.
15. Osoby przebywające na terenie kortów zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom pracownika
kortowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
16. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub Administratorowi obiektu.