Regulamin Lodowiska Miejskiego

 1. Właścicielem Lodowiska Miejskiego („lodowisko”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem – Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”).
 2. Lodowisko czynne jest w godzinach od 9:00 do 21:00.
 3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu (paragon). Bilet należy okazać przed wejściem i zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z lodowiska określa obowiązujący cennik.
 5. Wejścia na lodowisko odbywają się według ustalonego harmonogramu. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 6. Grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela lub wychowawcy) mogą korzystać z lodowiska po wcześniejszej rezerwacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14.30.
 7. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie podania swoich danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka) lub opłacając kaucję w wysokości 100 zł za każdą parę łyżew.
 1. Zabrania się wychodzenia w wypożyczonych łyżwach poza teren lodowiska wyłożony gumą lub wykładziną.
 2. Wypożyczone łyżwy należy zwrócić oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładami.
 3. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające obuwie do jazdy na łyżwach. Zabrania się jazdy na długich łyżwach (panczenach).
 4. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku.
 5. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się: siadania na bandach, jazdy z dziećmi na ręku, rzucania śniegiem, ganiania się, jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami, celowego niszczenia łyżwami tafli lodowiska, wnoszenia na taflę lodowiska napojów, przebywania na tafli lodowiska w czasie wyjazdu rolby.
 6. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania porządku i podporządkowania się poleceniom Administratora.
 7. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 8. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 9. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze lodowiska lub Administratorowi obiektu.
Powiększenie ekranu
Kontrast