Dyrekcja

Marcin SzymczykDyrektor Miejskiego Centrum Sportu

Marek Andrzejewski – Zastępca Dyrektora

Sekretariat

Kontakt:

e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl

tel. (44) 737 81 25  fax. (44) 737 81 26

Referat ds. finansów

Ewelina Kaczorowska – główny księgowy

e-mail: e.kaczorowska@mcs.belchatow.pl

Anita Glapińska – specjalista ds. kadr i płac

e-mail: a.glapinska@mcs.belchatow.pl

Referat ds. infrastruktury

tel. (44) 737 81 29

Michał Piotrowski – kierownik

tel: 601 371 293

e-mail: m.piotrowski@mcs.belchatow.pl

Paweł Woźniak – zastępca kierownika

tel. 693 724 070

e-mail: p.wozniak@mcs.belchatow.pl

Referat ds. organizacji imprez sportowych

Szymon Serwa – menedżer sportu

tel: 603 119 348

e-mail: s.serwa@mcs.belchatow.pl

Referat ds. promocji

Grzegorz Karasiński – kierownik 

tel. 603 756 145

e-mail: grzegorz@mcs.belchatow.pl

Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bartosz Łoba – menedżer sportu

tel: 697 724 075

e-mail: b.loba@mcs.belchatow.pl