Jedna z biegaczek podczas 4. Bełchatowskiego Biegu Nocnego na trasie

Pobiegnij po zmroku w Bełchatowie! Ruszyły zapisy do rywalizacji na odmienionej i atestowanej trasie

W tym roku przypada organizacja 5. edycji Bełchatowskiego Biegu Nocnego na dystansie 10 kilometrów. To cieszące się dużym zainteresowaniem biegaczy sportowe wydarzenie, na które już teraz zapraszamy. Rozpoczęły się zapisy do rywalizacji w tym biegu, a zgłosić się można za pośrednictwem strony internetowej www.online.datasport.pl. Warto wiedzieć, że tym razem pobiegniemy inną trasą, a jedynym powodem, który wymusił na nas wprowadzenie zmian, jest budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa, w związku z którą plany firmy wykonującej tę inwestycję uniemożliwiają nam powtórzenie trasy z ostatnich edycji mimo szczerych chęci i dobrych opinii, którymi cieszyła się ta szybka pętla. Zapisać się do biegu może maksymalnie 350 osób, a koniec zgłoszeń zaplanowany jest na poniedziałek, 1 maja 2023 roku na godzinę 23:59.

Krótka historia – piękne wspomnienia

Bełchatowski Bieg Nocny jest autorskim projektem Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, który w pierwszej swojej odsłonie odbył się na osiedlu Binków w Bełchatowie na dystansie 6 kilometrów, a limit dostępnych miejsc był równy 200. Była to szybka odpowiedź kilka miesięcy po powstaniu nowej jednostki miejskiej na coraz to bardziej rosnące zapotrzebowanie biegowe mieszkańców Bełchatowa. W efekcie dużego zainteresowania rok później zdecydowano się wydłużyć trasę do 10 kilometrów, a także uzyskano atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W latach 2018-2019 w biegu tym brało udział regularnie sporo ponad 300 uczestników. W 2020 i 2021 roku organizację nocnej rywalizacji uniemożliwiła panująca pandemia COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia, ale za to przed rokiem wróciliśmy na właściwe tory i w związku z tym odbyła się czwarta odsłona tych zmagań na asfaltowej nawierzchni. Ubiegłoroczny bieg był zdecydowanie najszybszy ze wszystkich dotychczasowych, bo rekord trasy z wynikiem 00:30:51s pobił Sylwester Lepiarz z Wronowa, a ponadto cała czołowa „4” uzyskała czas poniżej 32 minut. Cieszy fakt, że z roku na rok to sportowe wydarzenie cieszy się coraz to większą popularnością biegaczy z naszego regionu, ale też i z całego kraju, którzy osiągają nowe rekordy. Warto pamiętać, że celem organizacyjnym Bełchatowskiego Biegu Nocnego jest nie tylko promocja Miasta Bełchatowa i jego walorów turystycznych w Polsce, ale także promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie, a także popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej.

Zapisz się już dziś!

Zgłoszenia do rywalizacji podczas 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego są prowadzone tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.online.datasport.pl. Limit uczestników wynosi 350 osób, a o kolejności decydują prawidłowo opłacone zgłoszenia. Zapisy potrwają do poniedziałku, 1 maja 2023 roku, do godziny 23:59, a opłat można dokonywać tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek przydzielony w procesie zapisów. Koszt opłaty wpisowego wynosi:

  • 50 złotych (w przypadku zgłoszeń od dnia 27.03.2023 r., od godziny 12:00 do dnia 12.04.2023 r., do godziny 23:59).
  • 60 złotych (w przypadku zgłoszeń od dnia 13.04.2023 r., od godziny 00:00 do dnia 23.04.2023 r., do godziny 23:59).
  • 70 złotych (w przypadku zgłoszeń od dnia 24.04.2023 r., od godziny 00:00 do dnia 01.05.2023 r., do godziny 23:59).
  • 120 złotych (w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń internetowych istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu tj. 6 maja 2023 roku (sobota) w godzinach 18:00 – 20:30 w trakcie funkcjonowania biura zawodów, a płatność jest wówczas możliwa tylko gotówką – decyduje kolejność zgłoszeń w biurze).

Osoby startujące w kategorii K-60/M-60 i powyżej są zwolnione z ponoszenia opłaty.

Dokonując opłaty startowej, jednocześnie akceptuje się regulamin imprezy i wszystkie zgody, które są w nim zawarte. Dowód na prawidłową i terminową wpłatę, to pojawienie się zawodnika na liście osób z potwierdzoną płatnością i statusem „Zatwierdzony”. Jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jeśli nie zostanie przelana należyta kwota wpisowego, to niezwłocznie należy uiścić różnicę, ponieważ w innym wypadku zawodnik będzie widniał na liście osób bez potwierdzonej płatności. Wycofanie się z biegu po opłaceniu udziału nie spowoduje zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że jakiekolwiek próby dokonywania wymian numerów startowych pomiędzy sobą, są objęte rygorem dyskwalifikacji. Zrobić to będzie można jedynie w biurze zawodów w dniu imprezy, tj. 6 maja 2023 roku (sobota) w godzinach 18:00 – 20:30 tylko w przypadku, gdy uczestnik, który nie pobiegnie, a dokonał opłaty, odbierze swój pakiet startowy. Wcześniejsze prośby ewentualnego przeniesienia numerów startowych będą rozpatrywanie po wysłaniu odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: bkl.belchatow@gmail.com, a wiadomości dotyczące wystawienia rachunku bądź faktury VAT będą rozpatrywane po wysłaniu odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: kontakt@mcs.belchatow.pl do dnia 1 maja 2023 roku (poniedziałek).

Pakiet startowy oprócz rezerwacji miejsca w biegu zapewnia również: profesjonalną obsługę medyczną na trasie i w miejscu imprezy, numer startowy z chipem odmierzającym czas, papierową torbę, okolicznościowy gadżet, napój izotoniczny, agrafki do przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu zgodnie z zapisem regulaminu, wodę na trasie, wodę na mecie, posiłek regeneracyjny oraz baton lub żel energetyczny. Ponadto każdy zapisany do udziału biegacz, który regulaminowo ukończy zmagania na trasie, otrzyma pamiątkowy medal.

Biuro zawodów będzie się znajdować w sali koncertowej budynku Miejskiego Centrum Kultury na Placu Narutowicza 3 w Bełchatowie i otwarte będzie w godzinach 18:00 – 23:00. Tam również dla biegaczy dostępny będzie depozyt, gdzie zawodnik oddaje rzeczy zapakowane w worki dostarczone przez organizatora i oznaczone numerem startowym, a zwrotne wydawanie pozostawionych rzeczy będzie odbywać się na podstawie numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru rzeczy zostawione w depozycie będą wydane za okazaniem dowodu osobistego, ale tylko i wyłącznie po odebraniu pozostałych worków z rzeczami przez innych uczestników biegu.

Prawo startu mają osoby, które do dnia 6 maja 2023 roku (sobota) ukończą 16. rok życia. Osoby niepełnoletnie biorą udział w 5. Bełchatowskim Biegu Nocnym na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna, który musi podpisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je do biura zawodów, aby dana osoba poniżej 18. roku życia mogła wystartować. Każdy z biegaczy jest zobowiązany poddać się przy odbiorze pakietów startowych weryfikacji w biurze zawodów, gdzie należy ze sobą posiadać ważny dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport ze zdjęciem w celu sprawdzenia daty urodzenia. Odbiór pakietu w imieniu innej osoby jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu podpisanego upoważnienia, które znajduje się w poniższych załącznikach.

Trasa z dwoma pętlami i atestem PZLA

Start i meta 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego będą tradycyjnie umiejscowione na Placu Gabriela Narutowicza w Bełchatowie. Start zaplanowaliśmy na godzinę 21:00, a limit czasowy wynoszący 1 godzinę i 40 minut spowoduje, że trasa będzie zamknięta dla biegaczy do godziny 22:40. Każdy, kto w tym czasie nie dotrze do finiszu, musi obowiązkowo przerwać bieg i zejść z trasy. Każdy, kto po upływie limitu czasowego pozostanie na ulicy, ponosi za to odpowiedzialność własną stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Należy pamiętać, że na starcie zawodnicy ustawiają się dowolnie, a osoby rywalizujące z kijkami do nordic walking i z dziećmi w wózkach proszone są o ustawienie się na końcu stawki biegu.

Trasa biegu prowadzi ulicami Bełchatowa i ma długość 10 kilometrów. Do pokonania więc będą dwie pętle – każda z nich o długości 5 kilometrów. Już niebawem odbędzie się atestacja nowej trasy Bełchatowskiego Biegu Nocnego, a tuż po niej udostępnimy Państwu graficzny plan biegowej rywalizacji. W tej sprawie mamy już wstępną akceptację służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie podczas tego biegowego wydarzenia, a dopełnieniem formalności będzie atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

grafika przedstawia mapkę 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego z logo sponsorów

W tym roku zaczynając zmagania na Placu Narutowicza, będziemy biec prosto ulicą Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Generała Ludwika Czyżewskiego aż do zawrotki na poziomie ulicy Kasztanowej skąd pobiegniemy z powrotem do ulicy świętego Brata Alberta Chmielowskiego, następnie w lewo w ulicę Olsztyńską i ponownie w lewo w ulicę Stanisława Staszica, gdzie wrócimy do ulicy Czyżewskiego, skręcając w prawo. Po kolejnym prostym odcinku skręcimy w prawo w ulicę Kempfinówka, następnie w lewo w ulicę Grota Roweckiego i dalej prosto ulicą Bawełnianą przez skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego aż do ulicy Pabianickiej, gdzie skręcimy w lewo i jedna pętla zakończy się wbiegiem spod Urzędu Miasta Bełchatowa i ulicy Kościuszki w Plac Narutowicza.

Ubolewamy nieco nad tym, że musimy obecnie zrezygnować ze „starej” trasy, ale jest to uwarunkowane ogromną inwestycją drogową, jaką jest budowa wschodniej obwodnicy Miasta Bełchatowa. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy i czekaliśmy tak długo jak tylko było to możliwe, aby pozyskać wszelkie informacje dotyczące terminów i zakresu prac, jakie przewidziano w tym czasie na odcinku drogi prowadzącej do Dobiecina. Dokumentacja potrzebna do organizacji biegu na ulicach miasta musi być gotowa w ciągu najbliższych dni, a więc nie możemy podejmować ryzyka i czekać jeszcze dłużej z decyzją. Uznaliśmy, że zmiana trasy i jak najbardziej możliwe upodobnienie jej do tej poprzedniej oraz uzyskanie atestu PZLA jest jedynym słusznym wyjściem z tej sytuacji zarówno dla nas organizatorów, którzy dbają o Wasze bezpieczeństwo podczas każdej imprezy biegowej, jak i dla Państwa. Wiemy, że poprzednia szybka trasa na dystansie 10 kilometrów przypadła biegaczom do gustu, ale są sytuacje, w których należy znaleźć pewien kompromis. Liczymy, że nasze starania spotkają się z Państwa akceptacją i zrozumieniem.


~ Paweł Woźniak – Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Na trasie prowadzony będzie pomiar czasu z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Ponadto będą też rozstawione punkty kontrolne pomiaru czasu, a co za tym idzie, osoby skracające trasę biegu zostaną zdyskwalifikowane. Pierwsze trzy osoby w klasyfikacji kobiet i mężczyzn będą klasyfikowane po przekroczeniu linii mety z czasem brutto, a pozostali będą klasyfikowani na podstawie czasu netto, który liczony jest od przekroczenia linii startu przez uczestnika do przebiegnięcia linii mety.

Ponadto na odcinku ulicy Bawełnianej zlokalizowany będzie punkt wodny, czyli tzw. punkt odświeżania, gdzie dostępna u wolontariuszy będzie woda pitna. Przypominamy, że jako organizatorzy nie przyjmujemy do wydawania indywidualnych odżywek zawodników, a śmiecenie poza strefą zrzutu grozi dyskwalifikacją.

Co do wygrania?

Podczas 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego nagradzać będziemy osoby z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn, Najlepsze Bełchatowianki i Najlepsi Bełchatowianie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się do kilkunastu minut po dobiegnięciu ostatniej osoby na linię mety, a warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie rywalizacji zgodnie z regulaminem oraz osobiste stawienie się na ceremonii. Dla każdego, kto stanie na podium w wyżej wymienionych kategoriach przewidujemy specjalne statuetki oraz nagrody finansowe. W klasyfikacji generalnej OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn za zajęcie 1. miejsca do zdobycia będzie 600 złotych, za 2. lokatę – 400 złotych, a za 3. pozycję suma pieniędzy w wysokości 200 złotych. Natomiast w kategoriach: Najlepsze Bełchatowianki i Najlepsi Bełchatowianie odpowiednio do zajmowanych miejsc 1, 2 i 3. do wywalczenia są nagrody w wysokości: 300, 200 i 100 złotych. Czeki można będzie zamienić na gotówkę po ceremonii dekoracji, czyli około godziny 23:00 w biurze zawodów na podstawie podpisanego protokołu odbioru nagród.

Niezbędne informacje i załączniki

Organizatorami 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego na dystansie 10 kilometrów są: Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Mariola Czechowska, Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, MCK PGE Giganty Mocy oraz Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny.

W razie wszelkich pytań więcej informacji na temat tego wydarzenia można uzyskać pod numerami telefonu: (44) 737-81-25, (44) 737-81-26 lub 501-060-216, a także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl oraz bkl.belchatow@gmail.com. W sprawach problemowych związanych z zapisami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 515-941-387 lub mailowy pod adresem: biuro@datasport.pl.

Partnerami biegu są: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie Sp. z o. o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” w Bełchatowie Sp. z o. o., Transport Maciej Frysiak, Bewa Sp. z o. o., Gymcity Bełchatów, Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie, Sklep i Serwis Rowerowy „DAN MAR” Bełchatów, Fundacja Bezpieczni, Krystian Ściechowski – Fit Dietetyk, Studio Wodoru Bełchatów, Fabryka Zdrowia, Solpark Kleszczów – Rekreacja Sport Szkolenia, Makaron i Kawa, Salon Prestiż, Ghost Barber Shop, Kino Helios Bełchatów, Synevo Bełchatów, a także Da Grasso Bełchatów.

Sponsorami biegu są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A., Sempertrans Bełchatów Sp. z o. o., Volkswagen Autoweber, TEB Edukacja Bełchatów i Jagatex Grażyna Ludkiewicz.

Regulamin
Załącznik nr 1 – oświadczenie o zdolności do udziału w biegu
Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych
Załącznik nr 3 – oświadczenie zawodnika wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych
Załącznik nr 4 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego

ZAPISY
FACEBOOK – MCS BEŁCHATÓW
WYDARZENIE FACEBOOK
KALENDARZ WYDARZEŃ

grafika przedstawia plakat promujący 5. Bełchatowski Bieg Nocny

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *