Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie

Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz upoważnienia Prezydent Miasta do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie.

Wniosek w sprawie upustu

Wniosek do dyrektora MCS w sprawie upustu za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Wniosek w sprawie obniżenia kwoty minimalnej czynszu

Wniosek do dyrektora MCS w sprawie obniżenia kwoty minimalnej czynszu za udostępnienie powierzchni (m.in. grunty niezabudowane) będących w zarządzie MCS.

Streetball Bełchatów 2024