1. Regulamin określa zasady korzystania ze skateparków będących własnością Miasta Bełchatowa.
 2. Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX.
 3. Na skateparku można przebywać i z niego korzystać w godzinach od 6.00 do 22.00.
 4. Osoby przebywające ikorzystające ze skateparku są zobowiązane do zapoznania się zniniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 5. Na terenie skateparku mogą przebywać:
  1. samodzielnie – osoby mające ukończone 18 lat;
  2. młodzież od lat 13 do 18 – za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna;
  3. dzieci do lat 13 tylko i wyłącznie w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowując szczególną ostrożność, oraz do niezwłocznego powiadomienia właściciela o zauważonych uszkodzeniach w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 7. Każda osoba korzystająca zurządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie jedna osoba.
 9. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 10. Na terenie skateparku zabrania się:
  1. korzystania z obiektu w złych warunkach atmosferycznych powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, tj. opady deszczu, opady śniegu, oblodzenia, brak widoczności;
  2. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych;
  3. wjeżdżania i poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu;
  4. palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych;
  5. przebywania i korzystania z obiektu w godzinach nocnych;
  6. korzystania z obiektu osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży;
  7. palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.
 11. Teren skateparku stanowi stefę wolną od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych oraz substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 12. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, tel. 44 733 51 83 lub do Straży Miejskiej w Bełchatowie, tel. 986.
 13. Telefon alarmowy: 112.