Informacje pod numerem telefonu 798 461 713

Bilet normalny

5 za godzinę
  • Bilet normalny na lodowisko / rolkowisko za jedną godzinę

Bilet ulgowy

2 za godzinę
  • Bilet ulgowy na lodowisko / rolkowisko dla młodzieży szkolnej, studentów do 26 roku życia oraz dla emerytów i rencistów (wszyscy tylko z ważną legitymacją)

Wypożyczenie łyżew

5 za godzinę
  • Wypożyczenie łyżew na jedną godzinę

Ostrzenie łyżew

5 za parę
  • Naostrzenie pary łyżew

Wynajem lodowiska

50 za godzinę
  • Wynajem całego lodowiska / rolkowiska za jedną godzinę

Wypożyczenie pingwina

5 za godzinę
  • Wypożyczenie pingwina asekuracyjnego dla dzieci na jedną godzinę

Obsługa techniczna

50 za godzinę
  • Osoba obsługująca lodowisko / rolkowisko podczas wynajmu obiektu za jedną godzinę