POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • Administratorem danych jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Sportowa 3, kontakt@mcs.belchatow.pl, tel. +48 (44) 737 81 25.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@mcs.belchatow.pl oraz pisemnie – Miejskie Centrum Sportu Bełchatów, ul. Sportowa 3,  97-400 Bełchatów – tel. +48 (44) 737 81 25.
  • Serwis http://www.mcs.belchatow.pl nie stosuje profilowania użytkowników, systemu rejestracji oraz zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Serwis odnotowuje ślady użytkowania strony poprzez cookies oraz dane analityczne, które nie odnoszą się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a służą jedynie pomiarom odwiedzin serwisu.
  • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – ZAPOZNAJ SIĘ.