Informacje pod numerem telefonu 603 724 078

Osoby początkujące (z asekuracją operatora)

1 wejście

4
  • Pojedyncze „wejście” oznacza moment oderwania się od podłoża i wejścia na szczyt lub rezygnacja z dalszego wspinania w tej próbie.

3 wejścia

8
  • Cena obejmuje koszt niezbędnego sprzętu oraz opiekę instruktora dla 1 osoby wspinającej się.

6 wejść

14
  • Cena obejmuje koszt niezbędnego sprzętu oraz opiekę instruktora dla 1 osoby wspinającej się.
Osoby wspinające się bez asekuracji operatora

(osoby z własną asekuracją, tj. partnerem po kursie asekuracji lub osoby z uprawnieniami)

Bilet ulgowy (jednorazowy)

5 za godzinę
  • Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej\studenckiej. Cena zawiera koszt niezbędnego sprzętu.

Bilet normalny (jednorazowy)

10 za godzinę
  • Cena zawiera koszt całego niezbędnego sprzętu.