1. Właścicielem Miejskich Kortów Tenisowych („korty”) jest Miasto Bełchatów, administratorem – Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”).
 2. Miejskie Korty Tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 9:00 – 21:00. W przypadku pogody uniemożliwiającej korzystanie z kortów (deszcz, zbyt mokra nawierzchnia) korty są nieczynne.
 3. Wstęp na korty jest możliwy tylko po wykupieniu biletu oraz w stroju i obuwiu sportowym do tenisa ziemnego (podeszwa buta przystosowana do kortu tenisowego).
 4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów określa obowiązujący cennik.
 5. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o określone przez organizatorów zasady z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.
 6. Możliwa jest rezerwacja kortu online, telefonicznie lub w kasie Miejskich Kortów Tenisowych z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji stałych można dokonać w kasie Miejskich Kortów Tenisowych. Kort przydziela pracownik kortowy (numer zarezerwowanego kortu może ulec zmianie).
 7. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem. Odwołanie rezerwacji po tym terminie zobowiązuje do poniesienia opłaty za zarezerwowane godziny gry. Od obowiązku zapłaty zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę lub przynajmniej jeden wolny kort w tym samym czasie co kort zarezerwowany.
 8. Korzystający z kortu zobowiązany jest zachować się w taki sposób, aby nie przeszkadzać w grze osobom na kortach sąsiednich.
 9. Korzystający z kortu zobowiązany jest do zakończenia gry i uporządkowania nawierzchni siatką na 5 minut przed upływem rezerwacji.
 10. Rowerzyści zobowiązani są do pozostawienia swoich rowerów w miejscu do tego wyznaczonym.
 11. Osoby przebywające na terenie kortów zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom pracownika kortowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub Administratorowi obiektu