1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu PUMPTRACK będącego własnością Miasta Bełchatowa.
 2. Urządzenia obiektu PUMPTRACK przeznaczone są do jazdy na rowerach posiadających co najmniej jeden sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach oraz hulajnogach.
 3. Na obiekcie PUMPTRACK można przebywać i z niego korzystać w godzinach od 6.00 do 22.00.
 4. Osoby przebywające i korzystające z obiektu są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 5. Na terenie obiektu PUMPTRACK mogą przebywać samodzielnie osoby mające ukończone 18 lat.
 6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z obiektu PUMPTRACK zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując szczególną ostrożność, oraz do niezwłocznego powiadomienia właściciela o zauważonych uszkodzeniach w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 7. Każda osoba korzystająca z obiektu PUMPTRACK ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 8. Na terenie obiektu PUMPTRACK zabrania się:
  1. korzystania z obiektu w złych warunkach atmosferycznych powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, tj. opady deszczu, opady śniegu, oblodzenia, brak widoczności;
  2. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych;
  3. wjeżdżania i poruszania się pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem pojazdów związanych z utrzymaniem obiektu;
  4. palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych;
  5. przebywania i korzystania z obiektu w godzinach nocnych;
  6. korzystania z obiektu osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży;
  7. palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.
 9. Obiekt PUMPTRACK stanowi stefę wolną od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych oraz substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 10. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, tel. 44 733 51 83 lub do Straży Miejskiej w Bełchatowie, tel. 986.
 11. Telefon alarmowy: 112.