1. Właścicielem boiska piłkarskiego („boisko”) jest Miasto Bełchatów.
 2. Boisko czynne jest codziennie w godz. 7:00 – 21:00.
 3. Uchylono.*
 4. Boisko o wymiarach 40m x 20m, wyposażone jest w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m i przeznaczone jest do amatorskiej gry w piłkę nożną. Boisko nie posiada sztucznego oświetlenia.
 5. Wynająć obiekt i korzystać odpłatnie z niego mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które dokonały rezerwacji boiska i zapoznały się z Regulaminem. Rezerwacji dokonać można w recepcji hali „Energia”.
 6. Miejskie Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili bez podania przyczyny.
 7. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie obowiązującego cennika.
 8. W ramach zajęć wychowania fizycznego boisko zostaje udostępnione nieodpłatnie szkołom, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do: a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, b) korzystania z boiska i z urządzeń znajdujących się na boisku zgodnie z ich przeznaczeniem, c) powiadomienia właściwych służb na boiskach w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, d) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych.
 10. Przebywanie na terenie boiska możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym, które uniemożliwi uszkodzenie nawierzchni boiska.
 11. Na terenie boiska obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 12. Uchylono.*
 13. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze boiska.

* Na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2023 r.