1. Właścicielem Lodowiska Miejskiego (zwane dalej również ,,lodowisko/rolkowisko”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem – Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (,,MCS”).
 2. Lodowisko/rolkowisko czynne jest w godzinach od 9:00 do 21:00. W sezonie jesienno-zimowym obiekt pełni funkcję sztucznego lodowiska, natomiast w sezonie wiosenno-letnim – rolkowiska.
 3. Do korzystania z lodowiska/rolkowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu (paragon). Bilet należy okazać przed wejściem i zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska/rolkowiska.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z lodowiska/rolkowiska określa obowiązujący cennik.
 5. Wejścia na lodowisko/rolkowisko odbywają się według ustalonego harmonogramu. W przypadku organizowania imprez lub zajęć sportowych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu.
 6. Grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela lub wychowawcy) mogą korzystać z lodowiska/rolkowiska po wcześniejszej rezerwacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:30.
 7. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające obuwie do jazdy na łyżwach (zabrania się jazdy na długich łyżwach tzw. panczenach), natomiast na tafli rolkowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające buty z rolkami (buty nie mogą być wyposażone w hamulec z czarną gumą oraz wystające metalowe elementy).
 8. Poruszanie się w wypożyczonych łyżwach/rolkach dozwolone jest wyłącznie po tafli lodowiska/rolkowiska oraz po gumowych wykładzinach.
 9. Wypożyczone łyżwy należy zwrócić oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładami.
 10. Na tafli lodowiska/rolkowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku.
 11. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się: siadania na bandach, jazdy z dziećmi na ręku, rzucania śniegiem, ganiania się, jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami, celowego niszczenia łyżwami/rolkami tafli lodowiska/rolkowiska, wnoszenia na taflę lodowiska/rolkowiska napojów oraz jedzenia, przebywania na tafli lodowiska w czasie wyjazdu rolby.
 12. Korzystający z lodowiska/rolkowiska zobowiązani są do zachowania porządku i podporządkowania się poleceniom Administratora.
 13. Korzystający z lodowiska/rolkowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 14. Zaleca się używanie kasków oraz innych elementów ochraniających ciało podczas korzystania z lodowiska/rolkowiska.
 15. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska/rolkowiska.
 16. Na tafli lodowiska/rolkowiska może przebywać jednocześnie jednorazowo maksymalnie 90 osób.
 17. Korzystanie z lodowiska/rolkowiska przez dzieci do lat 7 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.
 18. Dla dzieci w wieku 8-13 lat dopuszcza się możliwość korzystania z lodowiska/rolkowiska bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem obowiązku jazdy w kasku ochronnym.
 19. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze lodowiska/rolkowiska lub Administratorowi obiektu.