Oświadczenie MCS

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie jako administrator Stadionu Miejskiego informuje, że wzorem roku ubiegłego, dołożył wszelkich starań aby umożliwić drużynie GKS „Bełchatów” S.A. spełnienie wymogów zawartych w „Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi sezon 2018/2019 i następne”. W ostatnich tygodniach wykonane zostały m.in. oznaczenia przejść do punktu medycznego, oznaczenia dróg ewakuacyjnych wg przepisów ochrony przeciwpożarowej, wyznaczenie i oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przypominamy, że Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN po analizie wniosku GKS „Bełchatów” S.A. przed sezonem 2017/2018 przyznała klubowi licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi w sezonie 2017/2018 bez nadzorów m.in. infrastrukturalnych i sankcji.

GKS „Bełchatów” S.A. dn. 05.06.2018 r. podał do publicznej wiadomości w informacji prasowej pt. „Komunikat w sprawie braku licencji”, że „Decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN GKS „Bełchatów” S.A. nie otrzymał licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach 2 ligi w sezonie 2018/19 w związku z niespełnieniem kryterium I. 23 oraz I.26 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Pierwsze dwa kryteria dotyczą kwestii infrastrukturalnych, o czym poinformowany zostanie administrator obiektu, czyli Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie”.

Kryterium I.23 w pkt. 3 przewiduje wyposażenie Stadionu w zadaszone i odpowiednio oznakowane stanowisko dla minimum czterech noszowych. Wymóg dotyczący zadaszenia (kryterium A, tj. obowiązkowe, uprawniające do nieprzyznania licencji) jest nowością i tymczasowo, do końca sezonu 2017/2018 został rozwiązany przez administratora w postaci instalacji przenośnego namiotu. W połowie maja br. Prezes Zarządu GKS „Bełchatów” S.A. został poinformowany, że poprzez długotrwały proces przetargowy, obowiązujące przepisy prawa budowlanego, a także dyscyplinę finansów publicznych, inwestycja w postaci budowy stałej wiaty, zgodnej z wymogami Podręcznika Licencyjnego PZPN zostanie wykonana w okresie późniejszym, po wygospodarowaniu i przesunięciu odpowiednich środków budżetowych w najbliższych miesiącach.

Kryterium I.26 (kryterium B, tj. obowiązkowe, ale podlegające sankcjom, lecz uprawniające do otrzymania Licencji do udziału w Rozgrywkach Klubowych PZPN) przewiduje m.in. posiadanie na obiekcie punktów depozytowych w pobliżu wejść na stadion oraz ich funkcjonowanie na podstawie regulaminu. Tymczasem jeśli organizator imprezy potrzebuje zapewnić dodatkowe depozyty oraz ich wyposażenie musi to uczynić we własnym zakresie. Nie mniej jednak również w tym zakresie MCS, poprzez wygospodarowanie dodatkowych środków budżetowych, postara się zrealizować zadanie w najbliższych miesiącach.

Miejskie Centrum Sportu od momentu przejęcia Stadionu Miejskiego dokłada wszelkich starań aby obiekt spełniał wymagane prawem normy bezpiecznego użytkowania systematycznie go remontując, co zarazem poprawia jakość budowli. Warto nadmienić, że od wielu lat na stadionie nie miała miejsca żadna modernizacja, a zastałe przez nowego administratora warunki często stanowią komplikacje w codziennej pracy. Podejmowanie jakichkolwiek działań w tych niełatwych realiach stanowi wyzwanie, ale MCS w miarę posiadanych możliwości wywiązuje się ze wszelkich oczekiwań.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *