grafika przedstawia biegacza podczas 5. Bełchatowskiego Biegu Nocnego

Zapisy czas start! 350 miejsc czeka w 6. Bełchatowskim Biegu Nocnym

Już teraz zachęcamy do udziału w 6. Bełchatowskim Biegu Nocnym na dystansie 10 kilometrów, który odbędzie się w sobotę, 11 maja 2024 roku na terenie naszego miasta. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczną się zapisy do rywalizacji w tym biegu, a zgłosić się można za pośrednictwem strony internetowej www.online.datasport.pl. Do udziału w biegu może się zgłosić maksymalnie 350 osób, a koniec zapisów zaplanowany jest na wtorek, 7 maja 2024 roku na godzinę 23:59. Ubiegłoroczną edycje Biegu Nocnego wśród mężczyzn z czasem 00:31:01s wygrał Michał Wójcik, a wśród kobiet najszybsza była Martyna Wychowałek z czasem 00:37:00s.

Zgłoszenia do rywalizacji podczas 6. Bełchatowskiego Biegu Nocnego są prowadzone tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.online.datasport.pl. Limit uczestników wynosi 350 osób, a o kolejności decydują prawidłowo opłacone zgłoszenia. Zapisy potrwają do wtorku 7 maja 2024 roku, do godziny 23:59, a opłat można dokonywać tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego na rachunek przydzielony w procesie zapisów. Koszt opłaty wpisowego wynosi:

  • 60 złotych (w przypadku zgłoszeń od dnia 27.03.2024 r., od godziny 12:00 do dnia 28.04.2024 r., do godziny 23:59).
  • 70 złotych (w przypadku zgłoszeń od dnia 29.04.2024 r., od godziny 00:00 do dnia 07.05.2024 r., do godziny 23:59).
  • 120 złotych (w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń internetowych istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu tj. 11 maja 2024 r. (sobota) w godzinach 18:00 – 20:30 w trakcie funkcjonowania biura zawodów, a płatność jest wówczas możliwa tylko gotówką – decyduje kolejność zgłoszeń w biurze).

Osoby startujące w kategorii K-60/M-60 i powyżej są zwolnione z ponoszenia opłaty

Dokonując opłaty startowej, jednocześnie akceptuje się regulamin imprezy i wszystkie zgody, które są w nim zawarte. Dowód na prawidłową i terminową wpłatę, to pojawienie się zawodnika na liście osób z potwierdzoną płatnością i statusem „Zatwierdzony”. Jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jeśli nie zostanie przelana należyta kwota wpisowego, to niezwłocznie należy uiścić różnicę, ponieważ w innym wypadku zawodnik będzie widniał na liście osób bez potwierdzonej płatności. Wycofanie się z biegu po opłaceniu udziału nie spowoduje zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że jakiekolwiek próby dokonywania wymian numerów startowych pomiędzy sobą, są objęte rygorem dyskwalifikacji. Zrobić to będzie można jedynie w biurze zawodów w dniu imprezy, tj. 11 maja 2024 roku (sobota) w godzinach 18:00 – 20:30 tylko w przypadku, gdy uczestnik, który nie pobiegnie, a dokonał opłaty, odbierze swój pakiet startowy. Wcześniejsze prośby ewentualnego przeniesienia numerów startowych będą rozpatrywanie po wysłaniu odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: bkl.belchatow@gmail.com, a wiadomości dotyczące wystawienia rachunku bądź faktury VAT będą rozpatrywane po wysłaniu odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: kontakt@mcs.belchatow.pl do dnia 7 maja 2024 roku (wtorek).

Pakiet startowy oprócz rezerwacji miejsca w biegu zapewnia również: profesjonalną obsługę medyczną na trasie i w miejscu imprezy, numer startowy z chipem odmierzającym czas, papierową torbę, okolicznościowy gadżet, napój izotoniczny, agrafki do przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu zgodnie z zapisem regulaminu, wodę na trasie, wodę na mecie, posiłek regeneracyjny oraz baton lub żel energetyczny. Ponadto każdy zapisany do udziału biegacz, który regulaminowo ukończy zmagania na trasie, otrzyma pamiątkowy medal.

Biuro zawodów będzie się znajdować w sali koncertowej budynku Miejskiego Centrum Kultury na Placu Narutowicza 3 w Bełchatowie i otwarte będzie w godzinach 18:00 – 23:00. Tam również dla biegaczy dostępny będzie depozyt, gdzie zawodnik oddaje rzeczy zapakowane w worki dostarczone przez organizatora i oznaczone numerem startowym, a zwrotne wydawanie pozostawionych rzeczy będzie odbywać się na podstawie numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru rzeczy zostawione w depozycie będą wydane za okazaniem dowodu osobistego, ale tylko i wyłącznie po odebraniu pozostałych worków z rzeczami przez innych uczestników biegu.

Prawo startu mają osoby, które do dnia 11 maja 2024 roku (sobota) ukończą 16. rok życia. Osoby niepełnoletnie biorą udział w 6. Bełchatowskim Biegu Nocnym na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna, który musi podpisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je do biura zawodów, aby dana osoba poniżej 18. roku życia mogła wystartować. Każdy z biegaczy jest zobowiązany poddać się przy odbiorze pakietów startowych weryfikacji w biurze zawodów, gdzie należy ze sobą posiadać ważny dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport ze zdjęciem w celu sprawdzenia daty urodzenia. Odbiór pakietu w imieniu innej osoby jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu podpisanego upoważnienia, które znajduje się w poniższych załącznikach.

– Mieszkańcy Bełchatowa bardzo chętnie biorą udział w imprezach sportowych organizowanych przez naszą jednostkę. Udowadniają tym samym jak ważne miejsce w ich życiu zajmuje sport i aktywność fizyczna. Bieg Nocny to wydarzenie szczególne, organizowanie o nietypowej porze, ale bardzo lubiane wśród biegaczy. Życzę każdemu uczestnikowi niesamowitych wrażeń i najlepszych wyników.

~ Paweł Woźniak – Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie

Trasa z dwoma pętlami posiadająca atest PZLA w 6. Bełchatowskim Biegu Nocnym

Start i meta 6. Bełchatowskiego Biegu Nocnego będą tradycyjnie umiejscowione na Placu Gabriela Narutowicza w Bełchatowie. Start zaplanowaliśmy na godzinę 21:00, a limit czasowy wynoszący 1 godzinę i 40 minut spowoduje, że trasa będzie zamknięta dla biegaczy do godziny 22:40. Każdy, kto w tym czasie nie dotrze do finiszu, musi obowiązkowo przerwać bieg i zejść z trasy. Każdy, kto po upływie limitu czasowego pozostanie na ulicy, ponosi za to odpowiedzialność własną stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Należy pamiętać, że na starcie zawodnicy ustawiają się dowolnie, a osoby rywalizujące z kijkami do nordic walking i z dziećmi w wózkach proszone są o ustawienie się na końcu stawki biegu.

Zmagania zaczynamy na Placu Narutowicza, będziemy biec prosto ulicą Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Generała Ludwika Czyżewskiego aż do zawrotki na poziomie ulicy Kasztanowej skąd pobiegniemy z powrotem do ulicy świętego Brata Alberta Chmielowskiego, następnie w lewo w ulicę Olsztyńską i ponownie w lewo w ulicę Stanisława Staszica, gdzie wrócimy do ulicy Czyżewskiego, skręcając w prawo. Po kolejnym prostym odcinku skręcimy w prawo w ulicę Kempfinówka, następnie w lewo w ulicę Grota Roweckiego i dalej prosto ulicą Bawełnianą przez skrzyżowanie z ulicą Piłsudskiego aż do ulicy Pabianickiej, gdzie skręcimy w lewo i jedna pętla zakończy się wbiegiem spod Urzędu Miasta Bełchatowa i ulicy Kościuszki w Plac Narutowicza.

Na trasie prowadzony będzie pomiar czasu z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Ponadto będą też rozstawione punkty kontrolne pomiaru czasu, a co za tym idzie, osoby skracające trasę biegu zostaną zdyskwalifikowane. Pierwsze trzy osoby w klasyfikacji kobiet i mężczyzn będą klasyfikowane po przekroczeniu linii mety z czasem brutto, a pozostali będą klasyfikowani na podstawie czasu netto, który liczony jest od przekroczenia linii startu przez uczestnika do przebiegnięcia linii mety.

Ponadto na odcinku ulicy Bawełnianej zlokalizowany będzie punkt wodny, czyli tzw. punkt odświeżania, gdzie dostępna u wolontariuszy będzie woda pitna. Przypominamy, że jako organizatorzy nie przyjmujemy do wydawania indywidualnych odżywek zawodników, a śmiecenie poza strefą zrzutu grozi dyskwalifikacją.

Co do wygrania w 6. Bełchatowskim Biegu Nocnym?

Podczas 6. Bełchatowskiego Biegu Nocnego nagradzać będziemy osoby z miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn, Najlepsze Bełchatowianki i Najlepsi Bełchatowianie. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się do kilkunastu minut po dobiegnięciu ostatniej osoby na linię mety, a warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie rywalizacji zgodnie z regulaminem oraz osobiste stawienie się na ceremonii. Dla każdego, kto stanie na podium w wyżej wymienionych kategoriach przewidujemy specjalne statuetki oraz nagrody finansowe. W klasyfikacji generalnej OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn za zajęcie 1. miejsca do zdobycia będzie 1000 złotych, za 2. lokatę – 800 złotych, a za 3. pozycję suma pieniędzy w wysokości 600 złotych. Natomiast w kategoriach: Najlepsze Bełchatowianki i Najlepsi Bełchatowianie odpowiednio do zajmowanych miejsc 1, 2 i 3. do wywalczenia są nagrody w wysokości: 600, 400 i 200 złotych. Czeki można będzie zamienić na gotówkę po ceremonii dekoracji, czyli około godziny 23:00 w biurze zawodów na podstawie podpisanego protokołu odbioru nagród. Pula nagród w tegorocznej edycji została zwiększona dwukrotnie.

Organizatorami 6. Bełchatowskiego Biegu Nocnego na dystansie 10 kilometrów są: Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola CzechowskaMiejskie Centrum Sportu w Bełchatowie oraz Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny.

Sponsorami biegu są: : PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A., Sempertrans Bełchatów Sp. z o. o. i Volkswagen Autoweber.

W razie wszelkich pytań więcej informacji na temat tego wydarzenia można uzyskać pod numerami telefonu: (44) 737-81-25, (44) 737-81-26 lub 501-060-216, a także za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl oraz bkl.belchatow@gmail.com. W sprawach problemowych związanych z zapisami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 515-941-387 lub mailowy pod adresem: biuro@datasport.pl.

Bieżące informacje dotyczące 6. Bełchatowskiego Biegu Nocnego można znaleźć, klikając w poniższe linki:

Regulamin
Załącznik nr 1 – oświadczenie o zdolności do udziału w biegu
Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych
Załącznik nr 3 – oświadczenie zawodnika wraz z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych
Załącznik nr 4 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego

ZAPISY
FACEBOOK – MCS BEŁCHATÓW
WYDARZENIE FACEBOOK
KALENDARZ WYDARZEŃ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie Sp. z o. o. i Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” w Bełchatowie Sp. z o. o.